Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Internationell dubbelbeskattning

Definition

En inkomst beskattas i två länder samtidigt.

Kommentar

När transaktioner sker mellan parter som är i intressegemenskap med varandra kan prissättningen styras så att vinsten allokeras till den part som har lindrigast beskattning. I de flesta länder finns regler som gör att det går att öka beskattningen om prissättningen mellan parter i intressegemnskap avviker från marknadsmässig prissättning.

Vid en ökad beskattningsbar inkomst på grund av beskattningsbeslut kommer det att ske en internationell dubbelbeskattning. I den andra staten kommer det nämligen inte att ske motsvarande sänkning av resultatet.

För att minska risken för ökad beskattning är det viktigt att tillämpa reglerna om internprissättning.

Tänk på

Om man har omfattande handel mellan två intresseföretag i skilda länder kan det vara bra att ansöka om prissättningsbesked.