Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Investmentföretag

Definition

Är ett företag som förvaltar värdepapper och annan lös egendom och har ett stort antal fysiska personer som ägare.

Lagrum

39 kap. 14-19 §§ IL

Kommentar

Investmentföretaget ska genom sin förvaltning skapa riskspridning för sina ägare. Ett investmentföretag kan vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Det anges inte i lagtexten hur många ägare det måste vara för att kravet på ägarspridning ska vara uppfyllt. I rättspraxis har 80 ägare underkänts och 740 har ansetts tillräckligt.

Beskattningen skiljer sig från den för ett vanligt aktiebolag, man tar upp en schablonmässig intäkt på 1,5 procent av värdet på delägarrätterna. Kapitalvinster på delägarrätter är inte skattepliktiga och förluster är inte avdragsgilla. Utdelning på delägarrätter är skattepliktiga. Lämnad utdelning till investmentföretagets ägare är avdragsgill.

Tänk på

På grund av att investmentbolag är schablonbeskattade är de bland annat undantagna från möjligheten att ge och ta koncernbidrag och att vara part i en underprisöverlåtelse.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%