Kommentar

Julbord eller jullunch för de anställda jämställs med personalfest, dvs. intern representation. Det innebär att avdrag inte medges för matkostnaden. Avdrag för eventuella kringkostnader kan medges med 180 kr exkl. moms per person. Eftersom det är fråga om representation ska de anställda inte beskattas för kostförmån.

Julbord med kunder i samband med en affärsförhandling utgör extern representation. Kostnaden för mat är inte avdragsgill, men för eventuella kringkostnader kan avdrag medges med 180 kr exkl. moms per person.