Innehåll

Definition

Gåva som ges i samband med jul.

Lagrum

11 kap. 14 § IL

Kommentar

En julgåva är skattefri för den anställde om kostnaden för gåvan inkl. moms inte överstiger 500 kr. Både kostnaden och momsen är avdragsgill för arbetsgivaren så länge gåvans värde inte överstiger beloppsgränsen. En skattefri julgåva får inte ges i pengar.

Om gåvans marknadsvärde överstiger 500 kr inkl. moms blir hela gåvans värde skattepliktigt för den anställde. Arbetsgivaren får då avdrag för kostnaden inkl. moms som lön, och sociala avgifter ska betalas.

Tänk på

Om de anställda väljer att avstå från julgåva för att arbetsgivaren ska skänka motsvarande belopp till välgörande ändamål blir hela gåvans värde skattepliktigt för de anställda. Detta då de anställda anses ha disponerat över pengarna.

Tänk också på att julgåvan inte kan ”bytas” mot en skattefri gåva vid en annan tidpunkt på året t.ex. en sommargåva.