Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kapitalförsäkring

Definition

En livförsäkring som inte uppfyller kraven på att vara en pensionsförsäkring.

Lagrum

58 kap. 2 § IL

Kommentar

Genom en kapitalförsäkring kan ett företag göra investeringar i värdepapper utan att kapitalvinster på dessa investeringar inkomstbeskattas. I stället beskattas värdet av tillgångarna med avkastningsskatt.

En överföring av medel till en kapitalförsäkring är inte avdragsgill. Ett återköp av en kapitalförsäkring är skattefri. En vinst vid en avyttring av en kapitalförsäkring är skattefri.

Att låta en kapitalförsäkring sälja onoterade andelar som är kvalificerade har ansetts omfattas av lagen mot skatteflykt.

För en svensk kapitalförsäkring betalar försäkringsbolaget avkastningsskatten. För en utländsk kapitalförsäkring måste företaget själv räkna ut underlaget för avkastningsskatt och föra in på inkomstdeklarationen.

Tänk på

Om kapitalförsäkringen används för att förvalta pension för en anställd är det viktigt att den anställde bara har en panträtt i försäkringen, och alltså inte är oåterkallelig förmånstagare. Ett förmånstagarförordnande leder till inkomstbeskattning redan när medlen förs över till kapitalförsäkringen.

Deklaration

En överföring till kapitalförsäkringen är inte avdragsgill och justeras i INK2 ruta 4.3 c. Ett uttag är skattefritt och justeras i INK2 ruta 4.5 c.

En avyttring eller återköp kan innebära en bokförd vinst/förlust. Denna är skattefri/ej avdragsgill och justeras i INK2 ruta 4.3 c respektive 4.5 c.

Rättspraxis

RÅ 2010 ref. 51

En privatperson sålde kvalificerade andelar till en helägd kapitalförsäkring. Genom tillämpning av skatteflyktslagen ansågs uttag från kapitalförsäkringen vara skattepliktig utdelning på kvalificerade andelar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%