Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Kapitalplaceringsandelar

Definition

Är andelar som varken är lagertillgångar eller näringsbetingad andel.

Lagrum

48 kap. 26 § och 25 kap. IL

Kommentar

En utdelning på en kapitalplaceringsandel är skattepliktig. En kapitalvinst är skattepliktig och en förlust är avdragsgill. Förluster är bara avdragsgilla mot vinster. Förluster som inte kan kvittas på grund av att det saknas vinster kan sparas utan tidsbegränsning, den så kallade aktiefållan. En sparad förlust kan kvittas mot vinster mellan bolag som har möjlighet att ge och ta emot koncernbidrag.

När man beräknar kapitalvinst och kapitalförlust vid avyttring av kapitalplaceringsandelar ska man använda genomsnittsmetoden.

En nedskrivning av en kapitalplaceringsandel är inte skattemässigt avdragsgill. En förlust blir avdragsgill först när den blir definitiv genom försäljning, konkurs eller likvidation.

Tänk på

Det finns ingen ruta för aktiefållan i deklarationen och det är därför viktigt att själv hålla reda på de ”fållade” förlusternas storlek.

Fållade förluster spärras inte vid ägarförändring.

Deklaration

En nedskrivning av kapitalplaceringsandelar återläggs i INK2 ruta 4.3 b och INK4 ruta 4.3 a.

En bokförd kapitalvinst återläggs i INK2 ruta 4.7 a och INK4 ruta 4.11 a.

En bokförd kapitalförlust återläggs i INK2 ruta 4.7 b och INK4 ruta 4.11 b.

Den beskattningsbara kapitalvinsten tas upp i INK2 ruta 4.7 e.

Om det finns en kapitalförlust under beskattningsåret, eller en tidigare fållad förlust, kvittas den mot kapitalvinsten i INK2 ruta 4.7 f.

Många deklarationsprogram har en särskild blankett för att hålla reda på storleken på aktiefållan.

Bokföring

Försäljning av kapitalplaceringsandelar tillhör det frikopplade området där särskilda skatteregler styr när beskattning ska ske och hur vinst respektive förlust ska beräknas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%