Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Kommissionärsföretag

Definition

Ett företag som bedriver näringsverksamhet i eget namn för ett eller flera företags räkning.

Lagrum

36 kap. 1 § IL

Kommentar

Ett kommissionärsföretag som uppfyller de skatterättsliga reglerna om kommission behöver inte ta upp överskott eller dra av underskott av näringsverksamhet. Detta gör kommittentföretaget.

Deklaration

Om det skattemässiga resultatet ska tas upp hos kommittentföretaget justeras resultatet i INK2 ruta 4.13. Till deklarationen bör fogas en bilaga som anger vilket kommittentföretag som tar upp resultatet.