Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Koncernbidragsrätt

Definition

Att uppfylla samtliga krav för att kunna ge koncernbidrag.