Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Koncernbidragsspärr

Definition

Möjligheten att kvitta underskott mot koncernbidrag begränsas under en viss tid och mot vissa företag.

Lagrum

40 kap. 18-19 §§ IL

Kommentar

När det skett en ägarförändring i ett underskottsföretag och ett företag har fått bestämmande inflytande blir underskottet koncernbidragsspärrat. Även i de fall som underskottsföretaget får det bestämmande inflytandet över ett annat företag uppkommer en koncernbidragsspärr.

Koncernbidragsspärren innebär att underskottsföretaget bara får kvitta eget överskott mot det spärrade underskottet. I överskottet får inte koncernbidrag från företag som omfattas av koncernbidragsspärren räknas in. Koncernbidragsspärren gäller under fem beskattningsår efter året för ägarförändringen.

Om företaget, under den tid som spärren gäller, fortsätter att gå med underskott kommer detta nya underskott inte omfattas av koncernbidragsspärren. Det går därmed att kvitta det nya underskottet mot koncernbidrag. Ett eget överskott måste först kvittas mot det nya underskottet innan en kvittning sker mot koncernbidrag.

Om det inte blir en ny koncernbidragsspärr kan det koncernbidragsspärrade underskottet bara minska, aldrig öka. Det koncernbidragsspärrade underskottet minskar med företagets eget överskott och även koncernbidrag från företag som inte omfattas av koncernbidragsspärren.

Tänk på

Det är viktigt att hålla reda på mellan vilka företag i en koncern som det finns koncernbidragsspärrar för och när dessa upphör.

Skatteverket anser numera att ett koncernbidragsspärrat underskott ingår i det utrullade underskott som ska beräknas och fastställas (ställningstagande 171002, dnr: 202 392964-17/111). Det innebär att ett koncernbidragsspärrat underskott omfattas av de vanliga omprövningstiderna.

Deklaration

I deklarationen redovisas spärrade underskott i INK2 ruta 1.3 och ospärrade underskott i INK2 ruta 1.2. Både spärrade och ospärrade underskott från det närmast föregående beskattningsåret ska föras in i INK2 ruta 4.14 a. Om det finns kvar koncernbidragsspärrade underskott reduceras underskottet i INK2 ruta 4.14 b och förs in i INK2 ruta 1.3.

Rättspraxis

RÅ 2008 ref. 69

Tar ställning till i vilken ordning koncernbidrag ska kvittas när ett företag har både spärrade och ospärrade underskott.

HFD 2014 ref. 22

Ett felaktigt redovisat koncernbidragsspärrat underskott är inte en oriktig uppgift.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%