Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Körjournal

Definition

En journal över antalet körda mil för t.ex. en bil.

Kommentar

En noggrant förd körjournal är ett viktigt bevismaterial för att visa att bilförmån och/eller drivmedelsförmån inte ska påföras.

En fullständig körjournal bör innehålla uppgifter om

  1. mätarställningen vid årets början,

  2. mätarställningen vid tjänsteresans början och slut,

  3. var tjänsteresan börjar och slutar samt antalet körda kilometer,

  4. orten, företaget och namnet på den person på företaget som man besökt,

  5. mätarställningen vid årets slut.

Praxis från de olika kammarrätterna visar att beviskraven är hårda för att en körjournal ska godtas. För att öka tillförlitligheten bör körjournalen därför föras löpande.