Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Lokalanställd

Definition

En anställd som bor eller vistas i det land där arbetet utförs.

Lagrum

Socialavgiftslagen, SAL

Kommentar

Den som utger ersättning för arbete i Sverige ska betala arbetsgivaravgifter.