Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Marknadsnoterad

Definition

Antingen handel på en reglerad marknad, eller kontinuerlig, allmän notering av marknadsmässig omsättning.

Lagrum

48 kap. 5 § IL

Kommentar

Om ett värdepapper är marknadsnoterat eller inte avgörs genom att man tillämpar bestämmelsen i 48 kap. 5 § IL. Det är inte bara reglerade marknader eller motsvarande, utan även marknadsplatser där man köper och säljer värdepapper och håller kurserna allmänt tillgängliga. Det krävs inte att det är daglig handel, men det räcker inte med att värdepappret är registrerat.

Att en andel är marknadsnoterad har betydelse när man ska avgöra om ett innehav är en näringsbetingad andel. Det har även betydelse för reglerna om lex Asea och för bestämmelserna om skalbolagsbeskattning.

Tänk på

Det är inte bara värdepapper som är börsnoterade som är marknadsnoterade.

Rättspraxis

RÅ 1994 ref. 26

Det räcker inte med att ett värdepapper är registrerat för handel för att det ska vara marknadsnoterat, det krävs att faktiska transaktioner har skett.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%