Innehåll

Definition

Avgifter för att begränsa produktion och användande av miljöfarliga produkter.

Kommentar

Miljöavgifter för, t.ex. miljöfarligt avfall, kan hänföras till tillsynsavgifter. Avgifterna är avdragsgilla för företaget.