Innehåll

Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Minskning av aktiekapitalet  reduction of the share capital

Definition

Ett aktiebolags aktiekapital minskar och minskningen används antingen för att betalas ut till ägarna eller för att öka det fria egna kapitalet.

Lagrum

42 kap. 17 § och 57 kap. 2 § IL

Kommentar

En minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna är en tillåten värdeöverföring enligt aktiebolagslagen. Minskningen kan ske genom att bolaget drar in aktier, men det är inte nödvändigt. Att minska aktiekapitalet och dra in aktier är ett enkelt sätt att till exempel förändra ägarkretsen i bolaget.

Om aktierna dras in anses en avyttring ha skett och det ska göras en kapitalvinstberäkning. Om de aktier som dras in är kvalificerade andelar ska utbetalningen beskattas som en utdelning. Det sker dock en vanlig kapitalvinstberäkning för att komma fram till det belopp som tas upp som utdelning. Det innebär att man räknar av det anskaffningsvärde man har på de inlösta aktierna mot den utbetalning som sker.

Om aktierna inte dras in ses minskningen som en utdelning och beskattas i enlighet med utdelningsreglerna. Detta gäller även i inkomstslaget näringsverksamhet.

 

aktieutdelning

kapitalvinst

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%