Innehåll

Definition

En varas beräknade försäljningsvärde minus eventuella försäljningskostnader.

Lagrum

17 kap. 2 § IL

4 kap. 9 § ÅRL

Kommentar

Nettoförsäljningsvärde kallas även verkligt värde.