Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Nettomarginalmetoden

Definition

Metod från OECD:s riktlinjer som syftar till att komma fram till ett marknadspris mellan två parter i en intressegemenskap.

Lagrum

14 kap. 19 § IL

Kommentar

Metoden går ut på att använda ett företags rörelsemarginal för att avgöra om priset mellan två parter i en intressegemenskap är marknadsmässigt. Rörelsemarginalen kan utgå från kostnader, omsättning eller någon annan lämplig bas. Rörelsemarginalen ska vara före finansiella kostnader och skatt. Det som med redovisningstermer kallas för EBIT.

Vid jämförelsen måste man undersöka vad rörelsemarginalen är för transaktioner mellan oberoende parter. Sedan använder man den rörelsemarginalen för att se vilket pris som är marknadsmässigt. Om ett företag har en rörelsemarginal på en viss produkt på 10 %, när parterna i transaktionerna är oberoende, kan denna rörelsemarginal användas för att komma fram till ett marknadspris.

Man utgår då från det externa försäljningspriset till kunden, genom att beakta alla kostnader och sedan använda 10 % som rörelsemarginal går det att beräkna inköpspriset från parten i intressegemenskap.

Tänk på

Om prissättningen inte är marknadsmässig kan Skatteverket justera resultatet genom korrigeringsregeln.

Deklaration

En ökning av resultatet på grund av felaktig prissättning tas upp i INK 2 ruta 4.6 e och i INK 4 ruta 4.6 c.

Bokföring

Om det visat sig att prissättningen inte är marknadsmässig efter att årsredovisningen är klar måste justeringen ske i deklarationen. Justeringen tillhör det frikopplade området och har sin utgångspunkt i omfångsfrågan.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...