Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Nyttjanderätt  usufruct

Definition

Tidsbegränsad upplåtelse av tillgång.

Lagrum

15 kap. 1 § och 19 kap. 26-29 §§ IL

Kommentar

En intäkt från en upplåtelse av nyttjanderätt är skattepliktig. Om nyttjanderätten upplåts på obegränsad tid är det fråga om allframtidsupplåtelser och en sådan beskattas som en avyttring.

En nyttjanderättshavare till en byggnad eller en lokal kan kostnadsföra reparation och underhåll på samma sätt som en fastighetsägare. Vid en ombyggnad är det möjligt att kostnadsföra enligt det utvidgade reparationsbegreppet.

Utgifter som har ett bestående värde hanteras enligt reglerna för nyttjanderättshavares förbättringar.

Deklaration

En utgift för en nyttjanderätt som inte kostnadsförts i bokföringen, men ska dras av direkt skattemässigt, justeras i INK2 och INK4 ruta 4.4 b.

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

En intäkt av en nyttjanderätt som inte anses som en avyttring ska periodiseras i enlighet med god redovisningssed.

 

arrende

byggnad på ofri grund

engångsbelopp

hyra

intäkt

utvidgat reparationsbegrepp

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%