Innehåll

Definition

En fysisk eller juridisk person som är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster.

Lagrum

3 kap. 3-16 §§ och 6 kap. 3-6 §§ IL

Kommentar

Att vara obegränsat skattskyldig innebär att samtliga inkomster både i Sverige och utomlands kan beskattas i Sverige.

För fysiska personer finns det tre kriterier som samtliga leder till att man är obegränsat skattskyldig i Sverige:

  • bosatt i Sverige,

  • stadigvarande vistelse i Sverige,

  • väsentlig anknytning till Sverige.

Att gå från att vara begränsat skattskyldig till att vara obegränsat skattskyldig eller tvärt om kan ske när som helst under året. Från den dagen någon flyttar hit eller stadigvarande vistas här är man obegränsat skattskyldig.

Svenska juridiska personer är obegränsat skattskyldiga i Sverige. En utländsk juridisk person kan bara vara begränsat skattskyldig i Sverige.

Europabolag med sitt säte i Sverige är obegränsat skattskyldig här.