Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Olycksfallsförsäkring

Definition

Försäkring som ersätter ekonomisk skada på grund av olycksfall.

Kommentar

Om arbetsgivaren tecknar gruppolycksfallsförsäkring som gäller på fritiden så ska de anställda förmånsbeskattas. Detsamma gäller om arbetsgivaren tecknar individuella olycksfallsförsäkringar för de anställda.

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på förmånen och får avdrag för kostnaden som en personalkostnad.