Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Ombyggnad  reconstruction

Definition

Ändra en byggnad invändigt.

Lagrum

19 kap. 2 och 13 §§ IL

Kommentar

En ombyggnad innebär att en byggnad ändras utan att byggnadens yttre gränser utökas. Utgifterna läggs normalt sett till byggnadens anskaffningsvärde och kostnadsförs genom värdeminskningsavdrag.

Det är viktigt att göra en bedömning av om utgifter för en ombyggnad är direkt avdragsgilla utgifter för reparation och underhåll.

Delar av utgifterna för en ombyggnad kan vara direkt avdragsgilla i enlighet med reglerna om utvidgat reparationsbegrepp.

En ombyggnad kan innebära att fastigheten ska klassificeras om och få ett nytt taxeringsvärde, vilket kan leda till en annan fastighetsskatt.

Tänk på

Då avskrivningstiden för byggnader är långa är det viktigt att göra en bedömning av om utgifterna till vissa delar kan klassificeras som reparation och underhåll, utvidgat reparationsbegrepp eller byggnadsinventarier.

Deklaration

Om den bokförda avskrivningen skiljer sig från den skattemässiga justeras det i INK2 och INK4 ruta 4.9.

En utgift som aktiverats i bokföringen men som ska dras av skattemässigt justeras i INK2 och INK4 ruta 4.4 b.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

 

byggnad på ofri grund

fastigheter

nyttjanderättshavares förbättringar

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%