Innehåll

Definition

Som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, ökade måltidsutgifter samt diverse småutgifter.

Lagrum

12 kap. 6 § IL

Se även

traktamente