Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Parkeringsförmån

Definition

Fri parkering vid arbetsplatsen eller i arbetsgivarens garage.

Lagrum

61 kap. 2 § IL

Kommentar

Fri parkering vid arbetsplatsen är en skattefri förmån för den som har förmånsbil. För den som har egen bil är det däremot en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet. Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen.

Om arbetsgivaren hyr parkeringsplatsen uppgår förmånsvärdet till arbetsgivarens kostnad inkl. moms. Om arbetsgivaren äger parkeringsplatsen ska förmånen värderas till vad det kostar att parkera i närheten av arbetsplatsen. Om det är gratis för allmänheten att parkera i närområdet uppkommer ingen förmån då marknadsvärdet är 0 kr.

När den egna bilen används i tjänsten i betydande omfattning är förmån av fri parkering vid arbetsplatsen skattefri. Det krävs då att bilen används i tjänsten minst 160 dagar om året och körs 300 mil i tjänsten.

Om den anställde använder bilen i tjänsten minst 60 dagar, men mindre än 160 dagar, och bilen körs minst 300 mil i tjänsten är förmånen skattefri för de dagar då bilen används i tjänsten.

Om arbetsgivaren inte har parkeringsplatser till alla, utan de som kommer först får nyttja de platser som finns, så ska den som parkerar en dag påföras förmån för denna dag. Det är upp till arbetsgivaren att hitta en rutin för rapporteringen av förmånen.

Tänk på

Om arbetsgivaren tillhandahåller parkeringsplatser kan arbetsgivaravgifter påföras även om de anställda inte har blivit beskattade.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%