Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Pensionsavtal

Definition

Ett avtal som reglerar en anställds rätt till pension.

Kommentar

Ofta ligger avtalet i anställningsavtalet, men ibland finns ett separat avtal mellan den anställde och arbetsgivaren.