Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Personalvårdsförmåner

Definition

Förmåner av enklare slag och mindre värde som inte är en ersättning för utfört arbete.

Lagrum

11 kap. 11-12 §§ IL

Kommentar

Personalvårdsförmåner är enklare åtgärder av mindre värde för att skapa trivsel på arbetsplatsen.

Som personalvårdsförmån räknas bl.a. förmåner som utges på grund av sedvänja inom yrket, förfriskningar och annan förtäring i samband med arbetet som inte räknas som måltid (t.ex. kaffe, te, bulle, enklare smörgås m.m.), personalutflykter samt motion och annan friskvård. Om anställda under en tjänsteresa gör inköp av förfriskningar eller enklare förtäring och får ersättning av arbetsgivaren är det dock en skattepliktig förmån enligt Skatteverket (ställningstagande 170321 dnr: 131 127035-17/111).

Personalvårdsförmåner ska tillhandahållas hela personalen på lika villkor. Med hela personalen avses samtliga anställda oavsett anställningsvillkor. De tillhandahålls normalt på arbetsplatsen, men det finns undantag från detta, t.ex. motion och friskvård och personalutflykter. Förmånen får inte heller kunna bytas mot kontanter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%