Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Preliminär skatt

Definition

Skatt som betalas löpande under beskattningsåret för att täcka kommunalskatt, statlig skatt, lagstadgade socialavgifter och andra skatter.

Lagrum

55 kap. SFL

Kommentar

Anställda betalar sin preliminära skatt genom att arbetsgivaren gör skatteavdrag i samband med lönebetalningen. De som bedriver näringsverksamhet genom enskild firma betalar sin preliminärskatt själv genom den debitering som beslutas när man tilldelas F-skatt. Om man har inkomster där ingen gör skatteavdrag kan man ansöka om SA-skatt.