Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Pristävling

Definition

Tävling där vinsten är en ersättning för deltagarens prestation inom ramen för sin tjänst.

Lagrum

10 kap. 1 § och 11 kap. 1 § IL

Kommentar

Med tjänst avses enligt lagtexten anställning, uppdrag, och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. Vinster i pristävlingar är skattepliktiga oavsett om vinsten utgår i pengar eller annat. Det krävs dock en prestation för skatteplikt. Prestationen kan dock vara obetydlig.

Frågan huruvida en vinst i en pristävling ska anses vara en skattefri lotterivinst och skattepliktig inkomst av tjänst har prövats av HFD i ett flertal fall. Avgörande för skatteplikten är om tävlingen avslutas med ett prestationsmoment eller ett slumpmoment. Om en prestation avgör är vinsten skattepliktig och om slumpen avgör är den skattefri.

Om en tävling anordnas på en arbetsplats och bara är öppen för de anställda är vinsten skattepliktig oavsett om en prestation eller slumpen avgör. Vinsten är i dessa fall ett utflöde av tjänsten, eftersom bara anställda får delta.

Rättspraxis

RÅ 1961 Fi 1280

Vinsten i en tävling som bestod i att lösa en ordgåta var skattefri då vinnaren drogs bland en mängd rätta lösningar.

RÅ 1986 ref. 44

En resa som lottades ut av en arbetsgivare bland anställda som utfört en viss prestation ansågs skattepliktig.

RÅ 1991 not. 163

Vinst i TV-programmet ”24 karat” ansågs utgöra ersättning för deltagande i programmet och var därmed skattepliktig.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%