Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Projekteringskostnader

Definition

Kostnader för planering och förberedelser för till exempel uppförande av en byggnad eller liknande projekt.

Lagrum

19 kap. IL

Kommentar

Kostnader för genomförda projekt aktiveras som en del av byggnaden och skrivs av genom värdeminskningsavdrag. Om projektet inte genomförs dras kostnaden av direkt.

Tänk på

Om ett projekt överlåts till ett dotterbolag för att slutföras där är det viktigt att ta ställning till om överlåtelsen uppfyller kraven på att vara en underprisöverlåtelse. Om det inte är en underprisöverlåtelse ska transaktionen ske till marknadsmässigt pris. Om priset inte är marknadsmässigt ska det ske uttagsbeskattning.

Bokföring

Utgifter för projektering av fastigheter och byggnader tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.