Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Räkenskapsår

Definition

Perioden mellan två bokslut.

Lagrum

3 kap. BFL

Kommentar

Ett normalt räkenskapsår ska omfatta tolv månader.

Fysiska personer och handelsbolag där en fysisk person beskattas för hela eller delar av resultatet ska ha kalenderår som räkenskapsår.

Andra företag är inte bundna till att ha kalenderår som räkenskapsår. De kan välja att ha ett räkenskapsår med vilken slutmånad som helst, s.k. brutet räkenskapsår.

Räkenskapsåret kan förkortas eller förlängas till maximalt arton månader. Detta får ske när bokföringsskyldigheten inträder eller när räkenskapsåret läggs om. Räkenskapsåret för även förkortas när bokföringsskyldigheten upphör.

Företag som bedriver flera olika verksamheter ska tillämpa samma räkenskapsår för samtliga dessa. Samma räkenskapsår ska även tillämpas av företag som ingår i samma koncern.

Omläggning av räkenskapsår kräver tillstånd från Skatteverket. Tillstånd behövs dock inte vid omläggning till kalenderår eller för omläggning till gemensamt räkenskapsår för företag som bedriver flera olika verksamheter eller till gemensamt räkenskapsår för företag i samma koncern.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%