Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Rättelse av kontrolluppgift

Definition

Korrigering eller borttagning av en tidigare lämnad kontrolluppgift.

Kommentar

Genom att lämna in en ny kontrolluppgift tas den gamla bort och de nya, korrekta uppgifterna kommer att ligga till grund för Skatteverkets beslut. Om man vill att en kontrolluppgift ska tas bort måste man skicka in en ny och ange i en särskild ruta att kontrolluppgiften ska tas bort.

Tänk på

Kontrolluppgifter som rättas sent kommer inte att komma med i de förtryckta inkomstdeklarationerna.