Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Reklamgåva

Definition

Artiklar av relativt obetydligt värde som ges bort i marknadsföringssyfte.

Lagrum

16 kap. 1 § IL

Kommentar

Syftet med reklamgåvor är vanligtvis att göra produkter eller företagsnamn kända. Artiklarna är därför ofta märkta med företagsnamnet. Det finns inga beloppsgränser för vad en reklamgåva får kosta. En bedömning får därför göras i det enskilda fallet. I praxis har avdrag för reklamgåvor medgetts för enklare presentartiklar av relativt ringa värde. Skatteverket anser att avdrag för reklamgåva bör medges med skäligt belopp dock högst 300 kr (300 kr + moms) per person (SKV A 2017:26, gäller fr.o.m. 2018).

Tänk på

Att HFD i ett fall medgett avdrag för reklamgåvor till ett värde av 350 kr innebär inte att detta belopp är avdragsgillt för alla företag som ger ut reklamgåvor.

Rättspraxis

RÅ 1970 Fi 16

Avdrag medgavs för reklamgåvor med motiveringen att det var fråga om presentartiklar av förhållandevis ringa värde.

RÅ 2010 ref. 33

Avdrag medgavs för reklamgåvor till ett värde av 350 kr inklusive moms.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%