Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Reseskyddsförsäkring

Definition

Försäkring som täcker personskador och skador på egendom under resa.

Lagrum

11 kap. 2 § IL

Kommentar

Förmån av fri försäkring som avser reseskydd i samband med en tjänsteresa är skattefri för den anställde.

Reseskyddet omfattar bl.a. stöld och skada på resgods, ansvarsskada, rättsskydd, överfallsskydd, kostnader vid olycksfall eller akut sjukdom, invaliditets- och dödsfallsersättning på grund av olycksfall, hemresa vid sjukdom eller dödsfall hemma samt strejk och andra förseningar.

Det är bara premien för reseskyddsförsäkringen som är skattefri för den anställde. Skulle arbetsgivaren betala en eventuell självrisk ska den anställde beskattas för detta.

Tänk på

Fri reseskyddsförsäkring är skattefri vid tjänsteresor. Om arbetsgivaren betalar en reseskyddsförsäkring för en anställd som ska på en privat resa så är det en skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren får då avdrag för premien som för lön och ska göra skatteavdrag, betala arbetsgivaravgifter och redovisa förmånen i kontrolluppgiften.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%