Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Resultatfördelning

Definition

Fördelning av resultatet mellan delägare i handels- och kommanditbolag.

Lagrum

5 kap. 3 § IL

2 kap. 1 och 6-8 §§ HBL

Kommentar

Varje delägare i ett handelsbolag ska beskattas för ett belopp som motsvarar hans/hennes andel av bolagets inkomst. Det gäller oavsett om beloppet tas ut eller ej.

Enligt HBL ska delägarna tillgodoräknas ränta på insatt kapital och skäligt arvode för förvaltning av bolagets angelägenheter. Det återstående resultatet ska fördelas lika mellan delägarna. Dessa bestämmelser är dock dispositiva och kan frångås om delägarna har avtalat om annan fördelning.

Utgångspunkten är att resultatfördelningen enligt det civilrättsliga avtalet ska följas. Denna kan dock frångås vid beskattningen om den innebär en obehörig inkomstöverföring mellan delägarna eller om den framstår som orimlig och väsentligen betingad av skatteskäl.

Rättspraxis

RÅ 1995 not. 95

Resultatfördelning enligt bolagsavtalet som innebar att maken skulle tillgodoräknas underskott och makan överskott underkändes.

RÅ 1997 not. 126

Resultatfördelning i ett kommanditbolag (tre fysiska personer som komplementärer och ett aktiebolag som kommanditdelägare) där kommanditdelägaren tilldelades större delen av vinsten underkändes.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%