Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Royalty

Definition

Ersättning för rätten att nyttja en materiell eller immateriell tillgång.

Lagrum

13 kap. 11 § IL

Kommentar

Royalty betalas vanligen ut för rätten att nyttja en immateriell tillgång. Det kan vara upphovsrätt, rätt att använda ett mönster, patent eller varumärke m.m. Royalty kan även betalas för rätten att nyttja en materiell tillgång, t.ex. royalty pga. upplåten rätt till naturfyndighet på en fastighet.

Eftersom royalty vanligtvis grundar sig på omsättning eller antal sålda enheter varierar ersättning normalt från år till år. Ett engångsbelopp som betalas ut i förskott kan inte utgöra royalty då hela ersättningen inte får vara känd från början. Förskottsbetalning som sedan räknas av mot en framtida rörlig ersättning har däremot ansetts utgöra royalty.

Den som får ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar nyttjas anses bedriva näringsverksamhet.

Det gäller dock inte om royaltyn grundar sig på anställning eller på uppdrag eller tillfällig verksamhet som inte ingår i en näringsverksamhet. I sådana fall räknas royaltyn som inkomst av tjänst.

Royalty kan ärvas och torde då beskattas i samma inkomstslag hos förvärvaren som hos den avlidne.

Rättspraxis

RÅ 1958 ref. 48

Engångsbelopp som betalas i förskott kan inte vara royalty då den totala ersättningen inte får vara känd från början.

RÅ 1977 ref. 27

Royalty på grund av tillfälligt författarskap ansågs utgöra inkomst av tjänst.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%