Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Särskild löneskatt

Definition

Skatt som betalas på vissa ersättningar för arbete.

Lagrum

lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Kommentar

Särskild löneskatt ska betalas av den som ger ersättning för arbete till någon som vid årets ingång fyllt 65 år. Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år. Skatten betalas av den som ger ut ersättningen och är 6,15 procent.

Även vissa betalningar som görs enligt arbetsmarknadsförsäkringar är skattepliktiga till särskild löneskatt. Det gäller:

  • - avgångsbidrag, AGB

  • - avgångsersättning som betalas från staten eller kommuner

  • - avgångsersättning, AGE

  • - avtalsgruppsjukförsäkring, AGS

  • - trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

Skattesatsen för dessa betalningar är 24,26 procent.

Överföringar till en vinstandelsstiftelse är skattepliktiga till särskild löneskatt. Skattesatsen är 24,26 procent.

En fysisk person eller ett dödsbo ska betala särskild löneskatt på inkomst av passiv näringsverksamhet. För att man ska vara skattskyldig krävs att verksamheten bedrivs i Sverige. Ett dödsbo ska betala särskild löneskatt på inkomster som den avlidne skulle ha betalat egenavgifter på.

En fysisk person som bedriver aktiv näringsverksamhet och vid årets ingång har fyllt 65 år ska betala särskild löneskatt. Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år.

Även på dessa inkomster är den särskilda löneskatten 24,26 procent. Skatten fastställs i samband med beslutet om slutlig skatt och underlaget är samma som överskott av näringsverksamhet.

Deklaration

Underlaget för särskild löneskatt på förvärvsinkomster deklareras på skattedeklaration.