Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Särskild löneskatt

Definition

Skatt som betalas på vissa ersättningar för arbete.

Lagrum

lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Kommentar

Särskild löneskatt ska betalas av den som ger ersättning för arbete till någon som vid årets ingång fyllt 65 år. Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år. Skatten betalas av den som ger ut ersättningen och är 6,15 procent.

Även vissa betalningar som görs enligt arbetsmarknadsförsäkringar är skattepliktiga till särskild löneskatt. Det gäller:

  • - avgångsbidrag, AGB

  • - avgångsersättning som betalas från staten eller kommuner

  • - avgångsersättning, AGE

  • - avtalsgruppsjukförsäkring, AGS

  • - trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

Skattesatsen för dessa betalningar är 24,26 procent.

Överföringar till en vinstandelsstiftelse är skattepliktiga till särskild löneskatt. Skattesatsen är 24,26 procent.

En fysisk person eller ett dödsbo ska betala särskild löneskatt på inkomst av passiv näringsverksamhet. För att man ska vara skattskyldig krävs att verksamheten bedrivs i Sverige. Ett dödsbo ska betala särskild löneskatt på inkomster som den avlidne skulle ha betalat egenavgifter på.

En fysisk person som bedriver aktiv näringsverksamhet och vid årets ingång har fyllt 65 år ska betala särskild löneskatt. Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år.

Även på dessa inkomster är den särskilda löneskatten 24,26 procent. Skatten fastställs i samband med beslutet om slutlig skatt och underlaget är samma som överskott av näringsverksamhet.

Deklaration

Underlaget för särskild löneskatt på förvärvsinkomster deklareras på skattedeklaration.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%