Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

SA-skatt

Definition

En möjlighet för personer som inte har F-skatt att betala in preliminär skatt för att täcka skatter och avgifter.

Lagrum

8 kap. 5 § SFL

Kommentar

I vissa situationer kommer inte de skatteavdrag som görs räcka för att täcka den slutliga skatten. Då finns det möjlighet att få särskild A-skatt: SA-skatt. När man har SA-skatt betalar man preliminär skatt på samma sätt som de som har F-skatt. Bland annat för följande subjekt är det aktuellt med SA-skatt:

  1. Delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag.

  2. Personer som driver enskild näringsverksamhet som inte har F-skatt.

  3. Subjekt för vilka F-skatten har blivit återkallad.

  4. Personer som har fastigheter, kapitalinkomster eller annat som gör att skatteavdrag inte täcker den slutliga skatten.

  5. De som har en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige och ska betala in skatter och sociala avgifter själv.

Tänk på

Om inkomsterna ändras under året bör man skicka in en ny preliminärdeklaration för att ändra debiteringen av SA-skatt.

Deklaration

Preliminär självdeklaration 1 för fysiska personer och Preliminär självdeklaration 2 för juridiska personer.

Se även

F-skatt

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%