Definition

Schablonmässigt beräknad ränta på uppskovsbeloppet.

Lagrum

47 kap. 11 b § IL

Kommentar

Uppskov med beskattning av vinsten innebär att den skattskyldige har en latent skattekredit. Som ett led i finansieringen av avskaffandet av fastighetsskatten och för att begränsa de ökade skattekrediterna beslutade man att räntebelägga uppskovsbeloppen. Räntebeläggningen gäller även uppskovsbelopp som uppkommit före ikraftträdandet.

Räntan uppgår till 0,5 % av uppskovsbeloppet och är inte avdragsgill. Den tas ut genom att den som har ett uppskovsbelopp påförs en schablonintäkt på 1,67 % av uppskovsbeloppet i inkomstslaget kapital (1,67 % x 30 % = 0,5 %).

Schablonintäkten tas ut på både preliminära och slutliga uppskovsbelopp och beräknas på uppskovsbeloppet vid årets ingång. Den kan kvittas mot utgiftsräntor m.m. i inkomstslaget kapital.

Räntebeläggningen av uppskovsbeloppen slopas från och med beskattningsåret 2021.

Deklaration

Schablonintäkten påförs automatiskt och är förtryckt i deklarationsblanketten.