Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Schablonintäkt på uppskovsbelopp

Definition

Schablonmässigt beräknad ränta på uppskovsbeloppet.

Lagrum

47 kap. 11 b § IL

Kommentar

Uppskov med beskattning av vinsten innebär att den skattskyldige har en latent skattekredit. Som ett led i finansieringen av avskaffandet av fastighetsskatten och för att begränsa de ökade skattekrediterna beslutade man att räntebelägga uppskovsbeloppen. Räntebeläggningen gäller även uppskovsbelopp som uppkommit före ikraftträdandet.

Räntan uppgår till 0,5 % av uppskovsbeloppet och är inte avdragsgill. Den tas ut genom att den som har ett uppskovsbelopp påförs en schablonintäkt på 1,67 % av uppskovsbeloppet i inkomstslaget kapital (1,67 % x 30 % = 0,5 %).

Schablonintäkten tas ut på både preliminära och slutliga uppskovsbelopp och beräknas på uppskovsbeloppet vid årets ingång. Den kan kvittas mot utgiftsräntor m.m. i inkomstslaget kapital.

Räntebeläggningen av uppskovsbeloppen slopas från och med beskattningsåret 2021.

Deklaration

Schablonintäkten påförs automatiskt och är förtryckt i deklarationsblanketten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...