Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Sjuk- och olycksfallsförsäkring  sickness and accident insurance

Definition

Personförsäkring som ger ekonomiskt skydd vid sjukdom och olycksfall.

Lagrum

8 kap. 15 §, 10 kap. 7 §, 11 kap. 42 § IL

Kommentar

Skattereglerna skiljer på om försäkringen är "tecknad i samband med tjänst" eller inte. Av lagtexten framgår att en försäkring ska anses tecknad i samband med tjänst om arbetsgivaren ska betala premierna och gör en anmälan till försäkringsbolaget om att försäkringen tecknats i samband med tjänst.

Skatteverkets syn framgår av ställningstagandet "Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare" (050504, dnr: 130.103335-05/111).

Försäkring tecknad i samband med tjänst

Om försäkringen är tecknad i samband med tjänst är utfallande belopp skattepliktiga för den anställde, dock inte ersättning för privat vård.

Andra ersättningar från försäkringen, t.ex. för patientavgift i den offentligt finansierade vården, ersättning för resor vid sjukvård, ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. är skattepliktiga.

Det är i dessa fall försäkringsbolaget som är utgivare av förmånen. Det innebär att försäkringsbolaget ska betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift på ersättningen.

Arbetsgivaren får avdrag för den del av premien som belöper på offentligt finansierad vård och andra skattepliktiga ersättningar.

Försäkring som inte är tecknad i samband med tjänst

Om försäkringen inte är tecknad i tjänst är premien skattepliktig för den anställde till den del försäkringen täcker offentligt finansierad vård. Om försäkringen är "blandad", dvs. att den täcker både privat och offentligt finansierad sjukvård ska premien proportioneras på en skattefri och en skattepliktig del.

Utfallande belopp från en försäkring som inte är tecknad i samband med tjänst är skattefria för den anställde.

Tänk på

I princip samtliga sjukvårdsförsäkringar som finns på marknaden idag är inte tecknade i samband med tjänst. Det innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för en del av premien. Normalt brukar den skattepliktiga delen uppgå till mellan 2 och 11 procent av premien beroende på hur mycket offentligt finansierad vård som omfattas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%