Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skada på byggnad

Definition

Oväntad förändring av en byggnad som gör att den inte är användbar på det sätt som är tänkt.

Lagrum

19 kap. 2 § IL

Kommentar

En skada på en byggnad är något annat än vanlig förslitning som är normal för byggnadstypen. Att ett tak eller en fasad behöver bytas ut är vanlig förslitning och är exempel på direkt avdragsgilla utgifter för reparation och underhåll.

Om delar av en byggnad förstörs vid till exempel en brand är återuppbyggnaden inte reparation och underhåll utan utgifter för ny-, till- eller ombyggnad. Om hela byggnaden förstörs ska kvarvarande värdeminskningsavdrag dras av genom utrangering.

För att inte hamna i ett sämre läge finns det möjlighet att sätta av försäkringsersättningen till en ersättningsfond.

En byggskada eller ett konstruktionsfel på en byggnad kan innebära att det finns förutsättningar för sänkt taxeringsvärde. Sänkningen av taxeringsvärdet görs med utgångspunkt i kostnaderna för att reparera skadan.

Tänk på

Delar av utgifterna för att åtgärda en skadad byggnad kan dras av enligt reglerna om utvidgat reparationsbegrepp.

Deklaration

En utrangering av en byggnad dras av i INK2 och INK4 ruta 4.9, om den inte dragits av med samma belopp i bokföringen.

Bokföring

Utgifter för byggnader tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%