Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skada på inventarier

Definition

Förändring av inventariers prestanda som gör att de inte fungerar som de ska.

Lagrum

18 kap. 2 § IL

Kommentar

Av lagtexten framgår att reparation och underhåll av inventarier får dras av omedelbart. Det torde gälla utbyte av delar med relativt snabb förslitning. Ett krav för att få göra direktavdrag vid beskattningen är - enligt Skatteverket - att utgifterna har kostnadsförts i räkenskaperna. Har detta inte gjorts ska utgifterna dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (ställningstagande 150320, dnr: 131 164764-15/111).

Mer omfattande reparationer som innebär att inventarier anses utbytta eller ha ändrat karaktär ska behandlas som nyanskaffning, vilket innebär att avdrag för utgifterna medges genom årliga värdeminskningsavdrag.

Det kan i dessa fall vara svårt att avgöra var gränsen går för vad som ska betraktas som nyanskaffning och vad som ska betraktas som reparation och underhåll. Frågan har inte heller prövats i rättspraxis.

Om inventarier skadats genom brand eller annan olyckshändelse och försäkringsersättning utgår är denna ersättning skattepliktig. För att man inte ska hamna i ett sämre läge i sådana fall kan försäkringsersättningen sättas av till en ersättningsfond.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%