Innehåll

Definition

En särskild deklaration som bör lämnas vid överlåtelse av ett skalbolag.

Lagrum

25 a kap. 11 § och 49 a kap. 13 § IL

Kommentar

För att vara säker på att slippa skalbolagsbeskattning bör man lämna en skalbolagsdeklaration när det sålda företaget är ett skalbolag. Ett särskilt bokslut per avyttringsdagen eller tillträdet ska ligga till grund för deklarationen. Periodiseringsfonder och ersättningsfonder ska återföras i deklarationen.

Samtliga företag i en intressegemenskap måste upprätta en skalbolagsdeklaration.

Deklarationen ska lämnas inom 60 dagar från det att andelen avyttrats eller tillträtts.

Skatteverket kan besluta att säljaren måste ställa säkerhet för att undvika skalbolagsbeskattning.

Deklaration

Det finns en särskild skalbolagsdeklaration som lämnas när man avyttrat ett skalbolag. Blanketten heter SKV 2010.

Tänk på

Om tidsfristen har gått ut går det inte att komma in med en skalbolagsdeklaration. Man är då hänvisad till att yrka att ventilen är tillämplig.