Definition

Ersättningar som inte ska tas upp.

Lagrum

12 kap. 3 § IL

Kommentar

Om en anställd fått skattefri ersättning för att täcka vissa utgifter är utgifterna inte avdragsgilla för den anställde. Bestämmelsen gäller utomlands stationerad personal vid statlig myndighet, fasta resekostnads- och traktamentsersättningar till företrädare för EU-parlamentet, ersättningar och förmåner för inställelse- och arbetsresor samt flyttningsersättningar till personal vid statlig myndighet.

Bestämmelserna gäller även flyttningsersättning som lämnas av arbetsmarknadsmyndighet, vissa studiestöd samt bidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning.

Avdragsförbudet gäller även utgifter som utländska forskare och experter fått skattefri ersättning för, liksom ersättning till dagbarnvårdare.

Den del som inte täcks av ersättningen är avdragsgill (Skatteverkets ställningstagande 070306, dnr: 131 164347-07/111).