Innehåll

Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Skattereduktion

Definition

En minskning av den beräknade skatten.

Lagrum

67 kap. IL

Lag om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Kommentar

En skattereduktion är en minskning av den beräknade skatten. Det är alltså inte någon minskning av inkomsten. För inkomståret 2021 finns det 12 olika skattereduktioner som räknas av i följande ordning:

 • - skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,

 • - skattereduktion för sjöinkomst,

 • - skattereduktion för allmän pensionsavgift,

 • - skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag),

 • - skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning,

 • - skattereduktion förvärvsinkomst

 • - skattereduktion för boende i vissa områden

 • - skattereduktion för underskott av kapital,

 • - skattereduktion för hushållsarbete,

 • - skattereduktion för installation av grön teknik,

 • - skattereduktion för gåva,

 • - skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Skattereduktionerna avräknas mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Jobbskatteavdraget och skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning räknas dock bara av mot kommunal inkomstskatt.

I och med att skatten räknas av så krävs det att den skattskyldige har en beräknad skatt som kan minskas. Finns det ingen skatt att avräkna kan man inte få skattereduktion. Skatten kan alltså inte bli negativ, d.v.s. skattereduktionerna kan som mest medges med ett belopp så att skatten sätts ned till 0 kr. En outnyttjad skattereduktion förfaller och kan inte sparas till kommande år.

De flesta skattereduktionerna tillgodoräknas vid beräkningen av slutlig skatt. Skattereduktion för hushållsarbete, installation av grön teknik och mikroproduktion av ny el får man dock ansöka om i inkomstdeklarationen.