Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skattetillägg

Definition

En avgift som Skatteverket kan påföra vid oriktig uppgift eller vid skönsbeskattning.

Lagrum

49 kap. SFL

Kommentar

- Skattetillägget beräknas på den skatt som har blivit fel/för låg på grund av den oriktiga uppgiften. Skattetillägg beräknas med en procentsats på den i beslutet tillkom- mande skatten. Skattetillägget beräknas enligt följande:

  • - 40 procent av skatt enligt inkomstskattelagen, lagen om fastighetsskatt, lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, lag om särskild löneskatt på pensionsmedel och lag om fastighetsavgift.

  • - 20 procent av annan skatt än punkten ovan.

  • - Om den oriktiga uppgiften leder till att beskattningen senareläggs, periodiseringsfel, är skattesatsen 10 procent.

  • - Om företaget har ett skattemässigt underskott är skattetillägget 25 procent av förändringen av underskottet.

Tänk på

Om man lämnar ett öppet yrkande kan Skatteverket inte påföra skattetillägg.

Om Skatteverket har påfört skattetillägg går det att minska eller få bort detta genom att sänka resultatet genom andra avdragsyrkanden, kvittningsinvändning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%