Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skattskyldig

Definition

Fysisk eller juridisk person som enligt lag är skyldig att erlägga viss skatt.

Lagrum

3-7 kap. IL

Kommentar

Att avgöra på vilket sätt som en viss person är skattskyldig för olika inkomster är alltid första steget för att avgöra hur en händelse ska beskattas. En fysisk eller juridisk person som är skattskyldig i Sverige är antingen begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig.

Begränsat skattskyldiga

Alla fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga i Sverige. En begränsat skattskyldig fysisk person är bland annat skattskyldig för:

  • - Särskild inkomstskatt på tjänstepensioner.

  • - Löpande inkomster från en privatbostad i Sverige.

  • - Kapitalvinst på en fastighet i Sverige.

  • - Uttag från skogskonto.

Alla utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga. En utländsk juridisk person är en person som motsvarar en svensk juridisk person. Den ska kunna ikläda sig rättigheter och skyldigheter och ha en egen förmögenhetsmassa skild från delägarnas. En begränsat skattskyldig juridisk person är bland annat skattskyldig för:

  • - Inkomst från fast driftställe.

  • - Inkomst från fastigheter i Sverige.

Obegränsat skattskyldiga

En fysisk person är obegränsat skattskyldig om den är bosatt här, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning till Sverige. Den grund som oftast är svårast att bedöma är om en person har väsentlig anknytning hit.

Svenska juridiska personer är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Utländska juridiska personer kan inte vara obegränsat skattskyldiga i Sverige, de är alltid begränsat skattskyldiga.

Det finns vissa associationsformer inom EU som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om de har sitt säte här. Det gäller bland annat Europabolag.

Tänk på

En förändring av skattskyldigheten kan ske när som helst under året och är inte knuten till årsskiftet.

Deklaration

Obegränsat skattskyldiga fysiska personer lämnar blankett INK1 med bilagor.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar lämnar INK2.

Ideella föreningar och stiftelser lämnar INK3.

Handelsbolag och kommanditbolag lämnar INK4.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%