Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skönsbeskattning

Definition

Ett beslut som fattas av Skatteverket vid avsaknad av eller brister i inlämnad deklaration.

Lagrum

57 kap. SFL

Kommentar

Det finns tre formkrav som måste vara uppfyllda för att en deklaration ska anses föreligga:

  • - Uppgifterna ska vara lämnade på ett fastställt formulär.

  • - Uppgifterna ska vara undertecknade av den som är uppgiftsskyldig eller av en behörig ställföreträdare.

  • - Deklarationsblanketten ska innehålla någon uppgift till ledning för beskattningen.

Om det inte finns någon deklaration kan Skatteverket fatta beslut om skönsbeskattning.

Skatteverket bestämmer storleken på det skönsbeskattade beloppet baserat på vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.

Tänk på

Beslut om skönsbeskattning kan ändras genom att man skickar in en korrekt deklaration.

Rättspraxis

RÅ 1995 ref. 32

Skönsbeskattning har beslutats för en deklaration som undertecknats, men som inte innehöll någon annan uppgift än en upplysning om att deklarationen ska kompletteras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%