Innehåll

Definition

Avdrag för kvarvarande underskott när en enskild näringsverksamhet avslutas.

Lagrum

42 kap. 34 § IL

Kommentar

Om det finns ett kvarstående underskott när en enskild näringsverksamhet avslutas får man avdrag med 70 % av underskottet i inkomstslaget kapital. Avdraget ska göras beskattningsåret efter det att verksamheten läggs ner. Den skattskyldige kan välja att fördela avdraget mellan detta år och de två påföljande åren.

Exempel:

En enskild näringsverksamhet läggs ner 2019. Då finns ett slutligt underskott på 100 000 kr. År 2020 får den skattskyldige avdrag i inkomstslaget kapital med 70 000 kr. Avdraget får även fördelas på beskattningsåren 2021 och 2022.