Innehåll

Definition

Ett besked om den slutliga skatten tillsammans med en beräkning av hur mycket skatt man ska betala eller få tillbaka.

Lagrum

56 kap. 10 § SFL

Kommentar

Fysiska personer och dödsbon ska få sitt slutskattebesked senast den 15 december året efter beskattningsåret.

Juridiska personer utom dödsbon ska få sitt slutskattebesked senast den 15:e den tolfte månaden efter beskattningsårets utgång.