Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Solidariskt betalningsansvar

Definition

När man som gäldenär svarar för en gemensam skuld som för sin egen.

Kommentar

Solidariskt betalningsansvar innebär att man svarar för en skuld som om den vore ens egen. Kravet på betalning kan alltså riktas mot vem som helst av de gäldenärer som är solidariskt betalningsansvariga för en skuld. Den som har betalat får sedan kräva de övriga gäldenärerna på deras del av skulden.