Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Split

Definition

Delning av en aktie.

Kommentar

Split innebär att man delar upp en aktie på flera. Värdet på bolaget fördelas därmed på fler aktier, men bolagets totala värde förändras inte. Split används ofta för att hålla aktiekursen på en nivå som är lämplig för handel. En alltför dyr aktie kan vara svår att handla med. En split med villkoren 5:1 innebär att en aktie delas upp på fem aktier. Om kursen var 1 000 kr innan spliten så blir kursen 200 kr per aktie efter spliten.

Även en alltför låg aktiekurs kan göra aktien svår att handla med. Då kan bolaget i stället göra en omvänd split, dvs. man gör en sammanläggning av aktier vilket minskar antalet aktier i bolaget. En omvänd split med villkoren 1:5 innebär att fem aktier slås ihop till en aktie. Om kursen var 1 kr innan den omvända spliten så blir kursen 5 kr per aktie efter den omvända spliten.

En split är bara en omfördelning av bolagets egna kapital på flera aktier. Aktieägarna berikas inte och det uppkommer därmed inga beskattningskonsekvenser.

Se även

inlösen

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%