Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Successiv vinstavräkning

Definition

En metod att redovisa pågående arbeten.

Kommentar

Successiv vinstavräkning innebär att pågående arbeten redovisas som en upplupen intäkt i stället för att redovisas när uppdraget eller projektet är färdigställt.